Lămuriri în problema slujbelor religioase pe parcursul stării de urgență

Ca urmare a comunicatului oficial emis de către Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în urma consultărilor purtate de Patriarhia Română cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Societatea Studenților Teologi din Iași (SSTI) vă aduce la cunoștință următoarele:

Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a interpretat dispozițiile din cele două ordonanțe militare în sensul slujbele cu caracter public (max. 100 de persoane în exterior la un metru distanță) vor fi suspendate în perioada următoare, urmând ca preoții să săvârșească singuri, alături de co-săvârșitori, Sfânta Liturghie și celelalte slujbe religioase, fapt confirmat prin comunicatul Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, disponibil aici: https://basilica.ro/noi-masuri-privind-slujbele-si-activitatile-sociale-bisericesti/

Având în vedere ultimele declarații ale Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, nădăjduim ca astăzi, 24.03.2020, să nu se impună prin ordonanță militară restricții inutile din perspectivă epidemiologică la adresa preoților și slujitorilor cultelor, cum ar fi interzicerea totală a slujbelor, care deja sunt oficiate doar de către preot și cântăreț.

Solicităm ca autoritățile să respecte libertatea exercitării cultului de către oficianți și co-săvârșitori (diaconi, cântăreți, paraclisieri), având în vedere că în absența publicului nu poate fi speculat niciun pericol epidemiologic. Totodată, clerul are un rol fundamental, în special în mediul rural, în susținerea cu alimente și medicamente a persoanelor în vârstă sau vulnerabile.

Astfel, în această perioadă se cuvine ca trupul Bisericii, format din totalitatea mădularelor sale (credincioși și clerici), să dea dovadă de înțelegere față de deciziile autorităților și de statornicire în ascultarea față de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, care garantează unitatea și plinătatea turmei lui Hristos în aceste vremuri de strâmtorare. De-a lungul timpului Biserica a dat dovadă de maturitate și responsabilitate socială, îngrijindu-se atât de sănătatea sufletească, dar inclusiv de cea a trupului.

„Studenții teologi ieșeni sunt alături de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și alături de întregul cler în misiunea lor de păstorire a credincioșilor și de ajutorare a persoanelor aflate în nevoie. Preoții trebuie să asigure asistența religioasă a credincioșilor prin toate mijloacele posibile în momentul de față.

Datoria noastră creștinească este ca prin unitate, pocăință, ascultare și rugăciune să transformăm această perioadă de încercare îngăduită de Dumnezeu într-una de înflorire duhovnicească, renaștere spirituală și intelectuală a Bisericii.” a declarat președintele Societății Studenților Teologi din Iași (SSTI), Claudiu-George Dulgheru.

Cu toate acestea, în urma consultărilor realizate de către organizația noastră cu mai mulți avocați și specialiști în drept, considerăm că, din punct de vedere juridic, dispozițiile celor două ordonanțe militare au fost interpretate în mod eronat în sensul interzicerii evenimentelor, deci și a slujbelor religioase, cu participarea a maximum 100 de persoane, cu păstrarea distanței de cel puțin un metru.

Prin art. 9 pct. 1 din noua ordonanţă militară cu nr. 2/2020, s-au modificat prevederile art. 2 din Ordonanța 1, în sensul introducerii a două noi aliniate, ca o destindere a situației anterioare în care slujbele erau cu totul interzise în interiorul lăcașurilor de cult, cu privire la exprimarea libertății religioase garantate de Constituția României și de CEDO,:

„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora”.

Incongruențele în interpretarea celorlalte reglementări au apărut cu privire la cele două dispoziții care aparent sunt contrare (cea referitoare la evenimentele publice până în 100 de persoane și cea referitoare la interzicerea circulației grupurilor de 3 persoane):

  1. Art. 3 alin. (2) din Ordonanța militară nr. 1 (18 martie a.c.), prin care se permiteau organizarea de evenimente doar în spații deschise, cu participarea a cel mult 100 de persoane, la distanță de cel puțin un metru.
  1. Art. 3 din Ordonanța militară nr. 2 (21 martie a.c.), prin care s-a interzis „circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei” într-un grup mai mare de 3 persoane și „evitarea formării oricărui grup de persoane”.

Aparent, ca urmare a consultărilor purtate de Patriarhia Română cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI), s-ar putea înțelege că dorința MAI ar fi fost ca reglementarea ulterioară (referitoare la grupurile de 3 persoane), să abroge în mod tacit (adică nu explicit) prevederile inițiale referitoare la organizarea de evenimente cu max. 100 de persoane (deci și slujbe religioase cu public limitat).

Dacă aceasta ar fi fost dorința MAI, atunci ar fi trebuit ca în dispozițiile Ordonanței 2 să existe un articol prin care să se abroge în mod expres (clar, vizibil, predictibil) prevederile anterioare, pentru a respecta principiul constituțional al predictibilității legii și al stabilității raporturilor juridice, precum și normele de tehnică legislativă.

Folosind metodele interpretării juridice, considerăm că cele două reglementări expuse anterior, deși aparent par a fi în contradicție, acestea nu se exclud reciproc: una se referă la evenimente publice în spații deschise (în limite clare, predictibile, de protecție), iar cealaltă la circulația persoanelor. În mod evident, reglementarea ulterioară se referă la îngrădirea circulației persoanelor și evitarea formării spontane de grupuri cu posibil risc epidemiologic, nu la evenimente organizate.

Cu toate acestea, întărim poziția noastră de a fi respectată cu responsabilitate decizia Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și încurajăm preoții să asigure asistența religioasă a credincioșilor prin toate mijloacele posibile în momentul de față, pomenindu-i permanent în rugăciunile noastre pe toți membrii clerului.

Ministerul Afacerilor Interne respectă libertatea religioasă pe parcursul stării de urgenţă

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a acceptat solicitarea Societăţii Studenţilor Teologi din Iaşi (SSTI) de a fi permisă săvârşirea slujbelor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult de către oficianţi (episcopi, preoţi, diaconi, cântăreţi etc.), fără accesul credincioşilor, în contextul în care acestea au fost interzise cu trei zile înainte. Totodată, preoţii vor putea împărtăşi credincioşii bolnavi, la spital sau la domiciliul acestora şi se vor putea oficia servicii religioase în interiorul lăcaşurilor de cult, cu participarea a cel mult 8 persoane, pe lângă oficianţi.

Nota bene: ca urmare a modificării situației de fapt în urma interpretărilor date de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), vă îndemnăm să citiți comunictul oficial al Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la această chestiune, disponibil la adresa https://basilica.ro/noi-masuri-privind-slujbele-si-activitatile-sociale-bisericesti/

Prin Ordonanţa militară nr. 1/2020 a fost interzisă oficierea serviciilor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult, cu posibilitatea săvârşirii acestora în exterior, cu participarea a cel mult 100 de persoane, aflate la o distanţă de cel puţin un metru una de cealaltă. După publicarea ordonanţei, Societatea Studenţilor Teologi din Iaşi (SSTI) a avut o reacţie rapidă prin care a arătat faptul că prevederile acesteia depăşeau limitele constituţionale şi încălcau libertatea de conştiinţă, garantată de art. 29 din Constituţia României şi art. 9 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, solicitând modificarea ordonanţei. Continue reading Ministerul Afacerilor Interne respectă libertatea religioasă pe parcursul stării de urgenţă

Măsurile de combatere a coronavirusului NU trebuie să încalce libertatea de conștiință

Societatea Studenților Teologi din Iași (SSTI) solicită Ministerului Afacerilor Interne (MAI) să revină asupra deciziei cu privire la suspendarea tuturor activităților religioase desfășurate în spații închise, în sensul permiterii oficianților cultelor (episcopi, preoți ș.a.m.d.) să îndeplinească ritualurile religioase măcar singuri sau alături de co-ministranți (diaconi, dascăli, cântăreți etc.), în vederea respectării libertății de conștiință.

Decretul prezidențial de instituire a stării de urgență pe teritoriul României prevede restrângerea unor drepturi precum libertatea întrunirilor, însă conform art. 2 din decret nu este restrânsă libertatea de conștiință, care cuprinde libertatea religioasă, garantată de art. 29 din Constituția României.

Punctul 5 din anexa 2 a decretului prezidențial prevede posibilitatea închiderii localurilor publice, deci inclusiv a lăcașurilor de cult, însă măsura este în mod vădit disproporționată scopului de protecție a sănătății, atât timp cât preotului sau oficianților cultului nu le va fi permisă oficierea unor servicii religioase fără asistența publicului.

Îndeplinirea ritualurilor este o componentă esențială a libertății de gândire, de conștiință și de religie, așa cum a fost consfințită prin art. 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care nu a fost restrânsă de-a lungul istoriei noastre în vremuri de gravă strâmtorare (războaie, epidemii etc.), ci doar de către regimurile totalitare. Continue reading Măsurile de combatere a coronavirusului NU trebuie să încalce libertatea de conștiință