Despre SSTI

Scopul SSTI este reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale studenților Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, apărarea libertății de conștiință și de expresie a studenților și tinerilor, apărarea libertății religioase, precum și contribuirea la edificarea duhovnicească, morală, profesională, socială și culturală a studenților teologi și a tinerilor, în conformitate cu învățătura Bisericii Ortodoxe și cu valorile Neamului Românesc, în duhul părintelui Dumitru Stăniloae.

SSTI este înființată prin încheierea nr. 516/PJ/28.11.2019 a Judecătoriei Iași, fiind înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 121/A/10.12.2019, CIF 42210881.

SSTI se constituie drept continuatoarea istorică a Societății Studenților în Teologie „Petru Movilă”, înființată în 1926, odată cu Facultatea de Teologie de la Chișinău, care a fost mutată ulterior la Iași, fiind parte a Universității din Iași.

Patronul SSTI este părintele profesor Dumitru Stăniloae (1903 -1993). Organizația îi are ca apărători pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, al căror hram îl poartă Capela Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Obiectivele SSTI sunt:
1. Crearea unui ethos al studențimii teologice ieșene, bazat pe trăire liturgică, practica rugăciunii, studiul aprofundat al teologiei și culturii românești și creștine europene, precum și prin activitate misionară intensă. Considerăm că este necesară consolidarea studenților teologi ortodocși ieșeni într-un corp studențesc activ, care să susțină Biserica în lucrarea ei, fiind prezent și mărturisitor în Cetate (în mediul academic ieșean, în municipiu, în viața publică în general), cel puțin prin promovarea moralei creștine, pe care se întemeiază civilizația noastră și sistemul juridic actual, și apărarea libertății de conștiință și de expresie, amenințate de corectitudinea politică din zilele noastre.
2. Susținerea constantă a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, precum și a instituțiilor subordonate acestora, în lucrarea lor, inclusiv în fața autorităților statului sau a autorităților universitare, prin intermediul reprezentanților asociației și a reprezentanților studenților în Consiliul Facultății și Senatul Universității.
3. Dezvoltarea sau cel puțin încurajarea activă a unui program strict de rugăciune și participare la sfintele slujbe pentru studenții teologi, sub îndrumarea tutorilor, în lipsa căruia pregătirea teologică academică ar fi incompletă.
4. Promovarea duhului filocalic și a spiritului intelectual al părintelui Dumitru Stăniloae, ca model de teolog pentru zilele noastre (rugător, cercetător desăvârșit, cunoscător de limbi clasice și străine, publicist, cu o ancoră puternică în valorile naționale ale poporului român).
5. Promovarea facultății prin realizarea de caravane și evenimente de promovare, nu doar în rândul elevilor seminariilor teologice, ci inclusiv în rândul elevilor de la liceele teoretice și mai ales în rândul studenților de la alte facultăți, care sunt apropiați de biserică și care doresc să apofundeze teologic viețuirea lor.
6. Realizarea unui istoric al facultății, care să includă toate etapele de evoluție instituțională (Iași, 1860-1864; Cernăuți, 1875-1948; Chișinău, 1826-1941; Iași, 1990 – prezent), cu un inventar al absolvenților ei și micro-biografii ale acestora și ale profesorilor. Totodată, ne propunem să realizăm, în măsura surselor disponibile, o fototecă a facultății, care să cuprindă fotografii din istoricul acesteia, precum și o arhivă digitală care să conțină documente sau referințe bibliografice privitoare la facultate.
7. Organizarea anuală a unui simpozion național studențesc, în principal pentru studenții teologi, dar deschis și pentru cei de la alte specializări (istorie, litere, drept, filosofie, științe sociale etc.), prin intermediul căruia să facilităm legăturile între studenții teologi din diferite centre universitare, oferindu-le posibilitatea de a-și prezenta propriile lucrări, cu posiblilitatea publicării acestora într-un volum colectiv.
8. Organizarea unor seri duhovnicești pentru studenții teologi, prin care să se cultive capacitatea de reflecție teologică asupra spiritualității ortodoxe (în special cea filocalică și patristică), raportată la contextul contemporan, la care pot fi invitați profesori, teologi, duhovnici, ierarhi etc.
9. Organizarea de vizite de studiu la institute de cercetare și facultăți de teologie ortodoxă, cu preponderență din spațiul ortodox, precum și de schimburi de experiență cu studenții teologi din alte țări ortodoxe, în vederea facilitării de legături între tinerii teologi, dar și între profesori din bisericile surori (Patriarhia Ecumenică, Arhiepiscopia Atenei, Patriarhia Sârbă, Patriarhia Georgiană etc.). Dorim să încurajăm inclusiv învățarea unor limbi ale altor biserici ortodoxe (greacă, rusă, ucraineană, sârbă, bulgară, georgiană) pentru a crește capacitatea Mitropliei Moldovei și Bucovinei, precum și a Facultății de Teologie Ortodoxă, dar și a Universității, de a dezvolta relații cu reprezentanți din aceste spații georgrafice, dar și în vederea realizării de traduceri.
10. Organizarea de excursii tematice la mănăstiri, biserici și locuri sfinte de pe teritoriul românesc, precum și din străinătate, în vederea cunoașterii „din teren” a plenitudinii Ortodoxiei.
11. Susținerea activității misionare a preoților din Mitropolia Basarabiei, precum și a studenților teologi care provin din Republica Moldova, din Bucovina de Nord sau din celelalte provincii istorice care acum se află în afara granițelor.
12. Facilitarea accesului la conferințe, sesiuni de comunicări științifice, simpozioane naționale și internaționale pentru studenții facultății, precum și identificarea unor posibilități de publicare a rezultatelor cercetărilor acestora. Totodată, urmărim susținerea prin burse de performanță, inclusiv din surse private, a cercetării științifice realizate de studenți, dar și de profesori, și implicarea studenților în proiectele și programele de cercetare desfășurate în cadrul facultății. În același timp, dorim să susținem studiul limbilor clasice și pe studenții care ar putea deveni traducători de opere din Sfinții Părinți.
13. Organizarea unor ateliere prin care studenții să deprindă metodologia cercetării științifice în teologie, care să îi ajute în redactarea corespunzătoare a lucrărilor de seminar, a referatelor, a lucrărilor de licență și de dizertație.
14. Susținerea revistei Koinonia, precum și a celorlalte publicații din facultate, și realizarea de ateliere prin care studenții teologi să fie obișnuiți cu mediul de redacție, radio și televiziune, astfel încât să fie pregătiți în ceea ce privește relația cu mass-media și comunicarea în spațiul public, pentru a asigura, pe viitor, o bună imagine Bisericii și membrilor acesteia.
15. Organizarea unui club de lectură și discuții interdisciplinare, eventual în cadrul Căminului „Buna Vestire”, prin care studenții teologi să fie încurajați să citească în special cărți și lucrări non-teologice, pentru o mai bună cunoaștere a realităților culturale și empirice ale lumii în care trăim.
16. Susținerea activității cercurilor studențești, precum și crearea de cercuri noi, aferente disciplinelor studiate în cadrul facultății (ex. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Dogmatică, Apologetică, Misiologie ortodoxă etc.).
17. Promovarea şi reprezentarea intereselor educaţionale, profesionale, sociale, culturale, morale şi economice ale studenţilor teologi, atât în cadrul vieţii universitare, cât şi în contextul societăţii româneşti şi europene.