Ministerul Afacerilor Interne respectă libertatea religioasă pe parcursul stării de urgenţă

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a acceptat solicitarea Societăţii Studenţilor Teologi din Iaşi (SSTI) de a fi permisă săvârşirea slujbelor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult de către oficianţi (episcopi, preoţi, diaconi, cântăreţi etc.), fără accesul credincioşilor, în contextul în care acestea au fost interzise cu trei zile înainte. Totodată, preoţii vor putea împărtăşi credincioşii bolnavi, la spital sau la domiciliul acestora şi se vor putea oficia servicii religioase în interiorul lăcaşurilor de cult, cu participarea a cel mult 8 persoane, pe lângă oficianţi.

Nota bene: ca urmare a modificării situației de fapt în urma interpretărilor date de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), vă îndemnăm să citiți comunictul oficial al Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la această chestiune, disponibil la adresa https://basilica.ro/noi-masuri-privind-slujbele-si-activitatile-sociale-bisericesti/

Prin Ordonanţa militară nr. 1/2020 a fost interzisă oficierea serviciilor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult, cu posibilitatea săvârşirii acestora în exterior, cu participarea a cel mult 100 de persoane, aflate la o distanţă de cel puţin un metru una de cealaltă. După publicarea ordonanţei, Societatea Studenţilor Teologi din Iaşi (SSTI) a avut o reacţie rapidă prin care a arătat faptul că prevederile acesteia depăşeau limitele constituţionale şi încălcau libertatea de conştiinţă, garantată de art. 29 din Constituţia României şi art. 9 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, solicitând modificarea ordonanţei. Continue reading Ministerul Afacerilor Interne respectă libertatea religioasă pe parcursul stării de urgenţă

Măsurile de combatere a coronavirusului NU trebuie să încalce libertatea de conștiință

Societatea Studenților Teologi din Iași (SSTI) solicită Ministerului Afacerilor Interne (MAI) să revină asupra deciziei cu privire la suspendarea tuturor activităților religioase desfășurate în spații închise, în sensul permiterii oficianților cultelor (episcopi, preoți ș.a.m.d.) să îndeplinească ritualurile religioase măcar singuri sau alături de co-ministranți (diaconi, dascăli, cântăreți etc.), în vederea respectării libertății de conștiință.

Decretul prezidențial de instituire a stării de urgență pe teritoriul României prevede restrângerea unor drepturi precum libertatea întrunirilor, însă conform art. 2 din decret nu este restrânsă libertatea de conștiință, care cuprinde libertatea religioasă, garantată de art. 29 din Constituția României.

Punctul 5 din anexa 2 a decretului prezidențial prevede posibilitatea închiderii localurilor publice, deci inclusiv a lăcașurilor de cult, însă măsura este în mod vădit disproporționată scopului de protecție a sănătății, atât timp cât preotului sau oficianților cultului nu le va fi permisă oficierea unor servicii religioase fără asistența publicului.

Îndeplinirea ritualurilor este o componentă esențială a libertății de gândire, de conștiință și de religie, așa cum a fost consfințită prin art. 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care nu a fost restrânsă de-a lungul istoriei noastre în vremuri de gravă strâmtorare (războaie, epidemii etc.), ci doar de către regimurile totalitare. Continue reading Măsurile de combatere a coronavirusului NU trebuie să încalce libertatea de conștiință